OVER MIJ

De interesse voor muziek werd al op jonge leeftijd in mij aangewakkerd. Ik kreeg AMV-lessen en aansluitend mocht ik orgelles volgen. Vanaf het moment dat ik gevraagd werd kerkdiensten en koren te begeleiden, ben ik orgellessen bij professionele musici gaan volgen. Na de studie commerciële economie te hebben afgerond, ben ik gestart met de opleiding Docent Muziek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. In het laatste jaar van deze opleiding ben ik daar ook gestart met de studie Orgel. Tijdens de orgelopleiding heb ik ook Kerkmuziek aan het conservatorium van Utrecht gestudeerd en met goed gevolg de bijbehorende examens afgelegd.

Kerk- en koormuziek

Mijn vader begeleidde kerkdiensten op het orgel en al op jonge leeftijd droomde ik van het begeleiden van gemeentezang in een volle kerk. Dat doe ik inmiddels lange tijd met veel plezier. Per 1 september 2023 ben ik samen met mijn vrouw benoemd tot kerkmusicus van de Sint-Vitus parochie in Leeuwarden. Daar begeleiden wij de vijf parochiekoren en de verschillende vieringen. Als organist begeleid ik verder de vieringen in de prachtige Agneskerk in Goutum en de Martinikerk in Groningen.

Vanaf de oprichting ben ik de vaste begeleider van het Agricola Consort uit Groningen , dat onder leiding van Jaap de Kok staat. Zij zingen kerkmuziek uit diverse stijlperioden, veelal in het kader van vieringen. Per februari 2023 ben ik dirigent van het Christelijk Mannenkoor Zwolle.

 

 


Arrangeren & componeren

Een van de dingen die ik het graag doe, is het improviseren en bewerken van (koraalgebonden) muziek. Vaak doe ik dit voor orgel, ter gebruik in een kerkdienst, maar daarnaast arrangeer ik regelmatig liederen of componeer motetten voor mijn koren. Mocht u interesse hebben in een bewerking voor orgel (i.c.m. een solo-instrument) of koor, neem dan vrijblijvend contact met mij op en hopelijk kan ik u van dienst zijn! Kijk voor een impressie ook eens op de pagina MEDIA & BLADMUZIEK.